Welkom op onze facebookpagina.

Ventilatie

Vroeger bouwde men huizen waarin allerlei luchtlekkages voorkwamen, zoals bij de muur, vloer en dakaansluiting. En dus was de ventilatie uitstekend. De wijze van bouwen is echter veranderd. Vloeren, wanden en daken worden nu voorzien van een isolatielaag en de kierdichting wordt steeds meer verbeterd. Hierdoor neemt de luchtdichtheid van de woning toe.

Maar waar warmte niet naar buiten kan, kan frisse buitenlucht niet naar binnen. Gevolg: een vochtig, bedompt en ongezond binnenklimaat, waarin ziekmakende schimmels en huismijt vrij spel hebben. Zonder ventilatie ontstaan al snel allerlei problemen die van invloed zijn op ons welzijn en onze gezondheid. Alleen al door te ademen, koken, verwarmen en douchen produceert een gemiddeld gezin 14 tot 20 liter vocht per etmaal.

Bovendien bevatten vele producten zoals textiel, tapijt, parket, kranten en sigaretten schadelijke stoffen die de gezondheid kunnen aantasten. Zonder goede ventilatie krijgen allerlei schimmels en ongedierte zoals huismijt ruim baan om zich te ontwikkelen. Terwijl nare kook-, rook- en huisdierluchtjes urenlang in huis blijven hangen.

Vooral mensen met een luchtwegaandoening krijgen snel gezondheidsklachten in een slecht geventileerde woning. Door de woningisolatie is het aantal stofmijten in de afgelopen 25 jaar verhonderdvoudigd. Onderzoek door het Astma fonds heeft aangetoond dat vooral vochtbestrijding in woningen fors bijdraagt aan het verminderen van allergische reacties bij mensen met luchtwegaandoeningen.

Goed beschouwd zijn ventilatie en energiebesparing met elkaar in tegenspraak. Aan de ene kant leidt ventilatie tot warmteverlies, omdat warme binnenlucht naar buiten wordt gevoerd en de vers aangevoerde buitenlucht weer moet worden opgewarmd. Aan de andere kant verbruiken moderne ventilatiesystemen heel weinig stroom.

Daarbij komt ook nog dat wanneer er niet of slecht geventileerd wordt, men snel geneigd is om, door de vochtige binnenlucht, de verwarming hoger te zetten. Dit resulteert uiteindelijk weer in een verhoging van de stookkosten.